03 - საჯარო სივრცეში გადაღებული ფოტოსა და ვიდეოს განთავსება სოციალურ მედიაში

03 - საჯარო სივრცეში გადაღებული ფოტოსა და ვიდეოს განთავსება სოციალურ მედიაში