წარმატებით დასრულებული მედიაცია

წარმატებით დასრულებული მედიაცია

ჩვენი კომპანიის მმართველმა პარტნიორმა, ადვოკატმა და მედიატორმა – აკაკი გაწერელიამ, მედიაციის დავა დაასრულა მხარეთა შეთანხმებით.