ტრენინგი DWV-სთან თანამშრომლობით

ტრენინგი DWV-სთან თანამშრომლობით

2020 წლის 18 თებერვალს ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორების, აკაკი გაწერელიასა და სერგი ჯორბენაძის მიერ გერმანიის ეკონომიკურ გაერთიანებასთან (DWV) თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები ბიზნეს ურთიერთობებში“.

ტრენინგს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ბიზნესის წარმომადგენლები, სხვადასხვა პოზიციებზე მომუშავე პროფესიონალები.