სოციალური მედიის სამართალი - ელ. ვერსია

სოციალური მედიის სამართალი - ელ. ვერსია

წიგნი „სოციალური მედიის სამართალი“ გარდა მატერიალური სახისა, ელექტრონულადაც იქნა გამოქვეყნებული. ელექტრონული ვერსიის სანახავად მიჰყევით ბმულს: http://lawlibrary.info/ge/books/2019giz-ge_socialuri_mediis_samartali.pdf?fbclid=IwAR0ev18m2F1SD88XyYxe0VFzKDPRF2h_r56gufLeytX_gCTUzhMj7oW4sLE