სერგი ჯორბენაძის სტატია გერმანულ სამეცნიერო ჟურნალში

სერგი ჯორბენაძის სტატია გერმანულ სამეცნიერო ჟურნალში

გერმანიის სამეცნიერო ჟურნალში (Wirtschaft und Recht in Osteuropa 7/2020) გამოქვეყნდა ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორისა და გენერალური დირექტორის, სერგი ჯორბენაძის სტატია (გერმანულ ენაზე). ნაშრომი ეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას „კორონავირუსის“ პანდემიის ფონზე, ბიზნესისა და სამართლის მიმართულებით.

ნაშრომის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებგვერდზე: www.beck-online.beck.de