სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის პრეზენტაცია

სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის პრეზენტაცია

2019 წლის 20 დეკემბერს ქ. თბილისში გაიმართა სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის მესამე წიგნის პრეზენტაცია. ამ გამოცემის შესაბამისი მუხლების კომენტარის ავტორები არიან ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორები: აკაკი გაწერელია (416, 421-427) და სერგი ჯორბენაძე (416-420).