სამედიცინო სამართალი

სამედიცინო სამართალი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც განთავსდება ბლოგები თემაზე: სამედიცინო სამართალი. თემები წარმოდგენილი იქნება ეტაპობრივად და თითოეული მათგანი შეეხება მედიცინისა და სამართლის აქტუალურ და პრაქტიკულ საკითხებს. ბლოგის ავტორი იქნება: ნინო ბერიძე.