მარკეტინგი და სამართალი

მარკეტინგი და სამართალი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც განთავსდება ბლოგები თემაზე: მარკეტინგი და სამართალი. თემები წარმოდგენილი იქნება ეტაპობრივად და თითოეული მათგანი შეეხება სამართლისა და მარკეტინგის აქტუალურ და პრაქტიკულ საკითხებს. ბლოგის ავტორები იქნებიან: ანანო ქორქაშვილი და სერგი ჯორბენაძე.