მარიამ ლაბარტყავა - სპეციალიზებული ადვოკატი

მარიამ ლაბარტყავა - სპეციალიზებული ადვოკატი

ჩვენი კომპანიის ადვოკატი – მარიამ ლაბარტყავა გახდა სპეციალიზებული ადვოკატი არასრულწლოვანთა საკითხებთან დაკავშირებულ საქმეებზე. მან წარმატებით ჩააბარა შესაბამისი გამოცდა, რომლის საფუძველზეც წარმოეშვა აღნიშნული უფლებამოსილება.