კომპანიის იურისტის - ნინო ბერიძის ნაშრომი

კომპანიის იურისტის - ნინო ბერიძის ნაშრომი

🔵 ჩვენი კომპანიის თანამშრომლის, იურისტის, ნინო ბერიძის ნაშრომი შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანულ ჟურნალში

📌 ნაშრომი წარმოადგენს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს თემაზე: არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანისას.

👉 ნაშრომის სანახავად მიჰყევით ბმულს: http://lawjournal.ge/index.php/62862842-2/ ჟურნალის მთლიანი ვერსიის სანახავად გადადით ბმულზე: http://lawjournal.ge/wp-conte…/uploads/…/05/DGZR-4-2020.pdf…