გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში

გამოქვეყნდა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წლიური ანგარიში. ანგარიშში მოხსენიებულია ჩვენი კომპანია.

ანგარიშის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://georgien.ahk.de/marktinformation/news/news-details/das-neue-jahrbuch-2019-der-dwv-ist-da?fbclid=IwAR0XZCX2KhPqaD7_afXE0INfBCuKNLXPeykuuuvFrNZkq8dYHYE9RjO3Erw