დისერტაციის წარმატებული დაცვა - უჩა ბახტაძე

დისერტაციის წარმატებული დაცვა - უჩა ბახტაძე

ჩვენი კომპანიის მმართველმა პარტნიორმა, უჩა ბახტაძემ, 2020 წლის 11 ივლისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმატებით დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „კრიმინალიზაციის პროცესის კრიმინოლოგიური ანალიზი“.

უჩა ბახტაძეს მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.

დისერტაცია შეფასდა უმაღლესი ქულით (95).