ჩვენი გუნდი

აკაკი გაწერელია

მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი

სერგი ჯორბენაძე

მმართველი პარტნიორი, გენერალური დირექტორი, ადვოკატი

უშანგი ბახტაძე

მმართველი პარტნიორი, გენერალური დირექტორი, ადვოკატი