აკაკი გაწერელია - კოლექტიური დავის შემათანხმებელი მედიატორი

აკაკი გაწერელია - კოლექტიური დავის შემათანხმებელი მედიატორი

ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი და მედიატორი, აკაკი გაწერელია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 ივლისის N01-359/ო ბრძანების საფუძველზე, კოლექტიური დავის შემათანხმებელი პროცედურების უზრუნველსაყოფად, 3 წლის ვადით შეყვანილ იქნა მედიატორთა სპეციალურ რეესტრში.