ტრენინგი DWV-სთან თანამშრომლობის ეგიდით

ტრენინგი DWV-სთან თანამშრომლობის ეგიდით

დღეს, 31 მარტს, იურიდიული ფირმა JG Counselors-ის პარტნიორებმა – ასოცირებულმა პროფესორმა სერგი ჯორბენაძემ და პროფესორმა უჩა ბახტაძემ გერმანიის ეკონომიკურ გაერთიანებასთან (DWV) თანამშრომლობის ფარგლებში წარმოადგინეს ტრენინგი „ეკონომიკური დანაშაულები და სახელშეკრულებო ურთიერთობები“.
ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს წევრი კომპანიების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები.