სერგი ჯორბენაძეს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაცია მიენიჭა

სერგი ჯორბენაძეს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაცია მიენიჭა

ჩვენი კომპანიის მმართველ პარტნიორს, სერგი ჯორბენაძეს მიენიჭა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაცია. შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იგი აღრიცხულ იქნა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრში.