სასამართლომ „Facebook-მომხმარებელს“ საჯარო („Public“) პოსტის „Only Me-ზე“ გადაყვანა დაავალა

სასამართლომ „Facebook-მომხმარებელს“ საჯარო („Public“) პოსტის „Only Me-ზე“ გადაყვანა დაავალა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ სარჩელის უზრუნველყოფის სახით მოპასუხეს დაავალა:
  • 1. „Facebook-ზე“ გავრცელებული საჯარო („Public“) პოსტის „Only Me-ზე“ გადაყვანა.
2. „YouTube-ზე“ განთავსებული ვიდეოს საჯაროობის შეზღუდვა.
3. „Facebook Account-ის“ (ანგარიშის) წაშლის აკრძალვა.
აღნიშნულ საქმეს აწარმოებს (მოსარჩელის წარმომადგენელია) ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორი, სერგი ჯორბენაძე.
ამავე საკითხთან დაკავშირებით იხ. https://formulanews.ge/News/63950?fbclid=IwAR16SItZeoRmsRbC5JlQt7b_n6JoMlWjylA8FRKOxbKoy8NO5bBUdKCBtOE