სალომე დარასელიას ნაშრომი სამეცნიერო ჟურნალში

სალომე დარასელიას ნაშრომი სამეცნიერო ჟურნალში

ჩვენი კომპანიის თანამშრომლის, იურისტის, სალომე დარასელიას ნაშრომი შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანულ ჟურნალში. ნაშრომი წარმოადგენს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს თემაზე: სააპელაციო შესაგებლის წარუდგენლობის გამო დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დაუშვებლობა.
ნაშრომის სანახავად მიჰყევით ბმულს: http://lawjournal.ge/wp-content/uploads/2020/11/DGZR-10-2020-2.pdf?fbclid=IwAR3l2WX4aXAa0zA0PLCtgZRZpcPat48yrrgJ75ECMJUtdjQWEqzylunQtRU