ნიკოლოზ აბუთიძეს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოს ავტორიზაცია მიენიჭა

ნიკოლოზ აბუთიძეს გადახდისუუნარობის პრაქტიკოს ავტორიზაცია მიენიჭა

ჩვენი კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს, ნიკოლოზ აბუთიძეს მიენიჭა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ავტორიზაცია. შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იგი აღრიცხულ იქნა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრში.