ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში

ნაშრომი საერთაშორისო ჟურნალში

გამოქვეყნდა ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორის, სერგი ჯორბენაძის ნაშრომი რუმინულ საერთაშორისო ჟურნალში, ინგლისურ ენაზე.
ნაშრომი ეხება შრომით ხელშეკრულებაში საარბიტრაჟო შეთანხმების მოწესრიგების სამართლებრივ საკითხებს.