მარიამ ლაბარტყავა - რეგისტრირებული მედიატორი

მარიამ ლაბარტყავა - რეგისტრირებული მედიატორი

ჩვენი კომპანიის ადვოკატი, მარიამ ლაბარტყავა გახდა მედიატორი.
იგი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ერთიან რეესტრში (აღმასრულებელი საბჭოს 2021 წლის 28 დეკემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე), გახდა რეგისტრირებული მედიატორი.