თაღლითობის გავრცელებული ტიპები და პრევენციის გზები