ბიზნეს ეთიკა სამართლის ჭრილში

ბიზნეს ეთიკა სამართლის ჭრილში

14 მაისს, 19:00 საათზე, იურიდიული კომპანია JG Counselors-ის მმართველი პარტნიორები: სერგი ჯორბენაძე და აკაკი გაწერელია საქართველოსა და აზია-აფრიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან თანამშრომლობის ფარგლებში წარმოადგენენ ტრენინგს “ბიზნეს ეთიკა სამართლის ჭრილში”.