ანი ილაური გახდა სამოქალაქო სამართლის დარგში სპეციალიზებული ადვოკატი (ბავშვთა უფლებების მიმართულებით)

ანი ილაური გახდა სამოქალაქო სამართლის დარგში სპეციალიზებული ადვოკატი (ბავშვთა უფლებების მიმართულებით)

იურიდიული კომპანია JG Counselors-ის ადვოკატი, ჩვენი გუნდის წევრი ანი ილაური გახდა სპეციალიზირებული ადვოკატი ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით.
მან წარმატებით ჩააბარა სპეციალური ტესტირება სამოქალაქო სამართლის დარგში, რაც ანიჭებს უფლებამოსილებას, იყოს სპეციალიზირებული ადვოკატი.
JG Counselors ულოცავს ანის პროფესიულ სიახლეს და უსურვებს წარმატებულ პრაქტიკას ახალ საქმიანობაში.