აკაკი გაწერელია არჩეულ იქნა NCADR-ის აკადემიურ დირექტორად

აკაკი გაწერელია არჩეულ იქნა NCADR-ის აკადემიურ დირექტორად

ჩვენი კომპანიის მმართველი პარტნიორი აკაკი გაწერელია არჩეულ იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნულ ცენტრში (NCADR) აკადემიურ დირექტორად.