აკაკი გაწერელია არჩეულ იქნა „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის წევრად

აკაკი გაწერელია არჩეულ იქნა „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის წევრად

იურიდიული კომპანია JG Counselors-ის მმართველი პარტნიორი აკაკი გაწერელია „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის წევრად აირჩიეს.
მედიატორთა ასოციაციის ისტორიაში პირველად შედგა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრთა არჩევნები და დამტკიცდა „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ ეთიკის კოდექსი.
უნდა აღინიშნოს, რომ მედიატორთა ეთიკის კომისია უფლებამოსილია მედიატორთა ეთიკის ერთიანი სტანდარტის ერთგვაროვან გამოყენებაზე, აგრეთვე, მისი დარღვევის შემთხვევში, მედიატორის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელებასა და პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე.